All posts by LZK

Latvijas Zaļā kustība kopā ar citām vides NVO aicina publiskot informāciju par Visaginas AES projektu

Vides nevalstiskās organizācijas – „Latvijas Zaļā kustība”, „Latvijas Zemes draugi”, „Vides aizsardzības klubs”, „Zaļā brīvība” un organizācija „Jēkabpils Latviešu biedrība” š.g. 1.februārī nosūtīja vēstuli premjerministram Valdim Dombrovskim un Saeimas frakciju vadītājiem, aicinot atklāti informēt sabiedrību par izmaksām, kas saistītas ar Latvijas dalību Visaginas AES projektā un saistībām, ko Latvijas puse vai VAS „Latvenergo” uzņemsies, tai skaitā ietekmi uz elektroenerģijas tarifiem. Rīt, 2.februārī, arī Saeimā ir paredzēts apspriest šo jautājumu.

Lasīt tālāk… →

Iebiedēšanas paraugprāva pret Liepājas iedzīvotājiem, kas iebilst pret koksa rūpnīcas būvniecību

Latvijas Zaļā kustība un Vides aizsardzības klubs informē, ka rīt, 2012.gada 4.janvārī Liepājas tiesā ir iecerēta paraugprāva pret trīs Liepājas iedzīvotājiem par to, ka viņi ir iebilduši pret jaunas koksa rūpnīcas būvniecību Liepājā. Prasības iesniedzējs ir AS „HRC Libau”, prasot piedzīt zaudējumus no iedzīvotājiem Ls 700,- apmērā. Taču vides NVO norāda, ka AS „HRC Libau” iesniegtais prasības pieteikums nav pamatots, tas ir pretrunā Administratīvā procesa likumam un Vides aizsardzības likumam, kuros ieļauti Orhusas konvencijas regulējumi, lai personām, kas īsteno savas tiesības vides jomā, netiktu radītas nelabvēlīgas sekas.

Lasīt tālāk… →

Polārais lācis Rīgas ielās

2011.gada 7. decembrī, akcijas „Atrodi polārlācim mājas!” ietvaros baltais lācis kopā ar draugiem no vairākām Latvijas vides organizācijām devās uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), lai tiktos ar parlamentāro sekretāru Eināru Cilinski, gan uz Saeimas sarunām ar deputātu Ingmāru Līdaku, kā arī apciemoja Latvijas Vides investīciju fondu, kas uzrauga projektus klimata pārmaiņu samazināšanai.

Lasīt tālāk… →

7.decembrī notiks vēl nebijusi klimata akcija “Atrodi Polārlācim mājas!”

2011.gada 7.decembrī Latvijas vadošās vides organizācijas – biedrība „homo ecos:”, Latvijas Zaļā kustība un Vides izglītības fonds – rīko vēl nebijušu klimata akciju „Atrodi Polārlācim mājas!”. Šajā dienā Rīgas ielās dosies polārlācis, lai meklētu jaunu dzīvesvietu un aicinātu cilvēkus aizdomāties par klimata pārmaiņu radītajām sekām.

Lasīt tālāk… →

Talsos notiks seminārs par piekrastes attīstību Baltijas jūras reģionā un ES stratēģiju

2011.gada 24.25.novembrī Talsos notiks starptautisks seminārs par piekrastes par piekrastes attīstību Baltijas jūras reģionā un Eiropas Savienības stratēģiju Baltijas jūras reģionam. Semināru oganizē Latvijas Zaļā kustība, Vides izglītības fonds “Par sakoptu Latviju”. Semināra norisi finansiāli atbalsta Friedrich Ebert Stiftung, SIDA un Zviedrijas vēstniecība Latvijā.

Ar semināra darba kārtību var iepazīties zemāk (angļu valodā).

Lasīt tālāk… →