Aicinām publiskot Skanstes tramvaja projekta dokumentus

Latvijas Zaļā kustība, Vides aizsardzības klubs un kustība “Lielo kapu draugi” lūgusi Centrālajai finanšu līgumu aģentūrai (CFLA) publiskot Skanstes tramvaja līnijas projekta pieteikumu un pārbaudīt, vai tas nesatur krāpšanas pazīmes.

Trīs organizācijas 26.oktobrī izsūtīja vēstuli CFLA, kurā, pamatojoties uz informācijas atklātības likumu un Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likumu, lūdz izsniegt Skanstes tramvaja projekta pieteikumu. Viņi pauž, ka sabiedrībai tas ļautu pārliecināties par projekta pamatojumu un pierādījumiem savlaicīgai sabiedrības iesaistei projekta sagatavošanā.
Vēstuli parakstīja un iesniedza Latvijas Zaļās kustības valdes locekle Selīna Vancāne kopā ar Vides aizsardzības klubu un aktīvistiem no “Lielo Kapu draugi”.

Vēstules autori norāda, ka publiskajā telpā kā pamatojumu konkrētā projekta sagatavošanai Rīgas domes amatpersonas atkārtoti minējušas it kā obligātu ES Kohēzijas fonda prasību tramvaja līniju virzīt prioritāri attīstāmā teritorijā un degradētā teritorijā. Viņi izteikuši lūgumu CFLA pārbaudīt, vai projekta pieteikumā ir iekļauti minētie apgalvojumi, kāds ir to pamatojums un vai projekta pieteikums nesatur krāpšanas pazīmes.

Tāpat viņi lūdz pārbaudīt projekta atbilstību Eiropas Komitejas regulai par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību. Projekta pieteikuma izvērtēšanas procesā vēstules autori lūdz ņemt vērā to, ka projekta darbības nav paredzētas Rīgas attīstības programmas 2014.-2020.gadam Rīcības plānā, kas tika apstiprināts ar Rīgas domes 27.septembra lēmumu.

Tāpat viņi aicina ņemt vērā to, ka tramvaja līnijas būve Pērnavas un Senču ielā var radīt papildu sarežģījumus transporta organizācijā, pieaugot ielu noslogojumam, kas neveicinātu zemu oglekļa emisiju stratēģiju pilsētā. Vēstules autori arī pauž bažas, ka nav veikta padziļināta problēmas izvērtēšana un projekta laikā nav paredzēti efektīvi risinājumi autotransporta plūsmas optimizācijai paralēli tramvaja līnijas izbūvei.

Vēstules autori nav pārliecināti, ka, sagatavojot projekta dokumentāciju, ir veiktas neatkarīgas, objektīvas un pierādāmas prognozes plānotajai ietekmei uz gaisa kvalitāti un pasažieru skaita pieaugumu paredzētajā tramvaja līnijas maršrutā.

Vēstulē arī norādīts, ka, veicot īpašumu atsavināšanu Lielajos kapos, iespējami kultūras pieminekļu aizsardzības likuma pārkāpumi. Turklāt uzsvērts, ka projekts nav saskaņots ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.

Download (PDF, 193KB)