Dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs šosezon paplašina savu ģeogrāfiju

12. jūnijā jau otro sezonu tiks pacelti “NaaC” karogi trijās Ziemeļkurzemes pludmalēs, kuras pilnībā atbilst dabas pieejamības kritērijiem un tās var izmantot visi – sākot ar cilvēkiem ratiņkrēslā un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem. Rojas novada Rojas galvenā peldvieta, Mērsraga novada Mērsraga bākas pludmale un Engures novada Ķesterciema peldvieta jau otro sezonu apliecina savu virzību uz pieejamības nodrošināšanu savām kāpu atpūtas vietām un pludmalēm. Savukārt Dienvidkurzemes piekrastē, pie Ventspils novada Jūrkalnes pārvaldes atpūtas laukuma jau otro sezonu 15.jūnijā tiks uzvilkts zaļi-balt-zaļais “NaaC” karogs. Savu virzību uz kāpu dabas pieejamību apliecinājušas arī Grobiņas un Nīcas novadu pašvaldības. 18.jūnijā pl. 11.00 Medzes pagasta atpūtas vietā “Liedagi” un Bernātu pludmalē pl. 14.00 pirmo reizi tiks pacelti Dabas pieejamības sertifikāta “Naac” karogi.

Lasīt tālāk… →

Par kādu bezjēdzīgu 5G tīkla iedarbības pētījumu

Saskaņā ar avīzē (NRA 28.04.2020) sniegto informāciju (citēju): “Neatkarīgā jau vēstīja, ka Latvijas juristu apvienība sadarbībā ar Latvijas jauno zinātnieku apvienību veic pētījumu par 5G iespējamo ietekmi un analizē arī specifiski Latvijas apstākļiem interesējošus jautājumus. Tostarp ziņas par […] cilvēka organisma reakcijām uz elektromagnētisko lauku u.c. Pētījums tuvojas noslēgumam.”

Lasīt tālāk… →

LZK Valdes darba vizīte Kaļiņingradā

No 6. līdz 9. februārim LZK Valde viesojās Kaļiņingradas apgabalā, lai tiktos ar sadarbības partneriem un iepazītos ar piekrastes erozijas un kāpu joslas pieejamības risinājumiem. Apmeklējām Kuršu kāpu, Zeļenogradskas, Svetlogorskas un Jantarnij pilsētu piekrastes kāpu joslu. Ar parteriem no organizācijas “Zelonaja Planeta” (“Zaļā Planēta”) pārrunājām sadarbības jautājumus un iepazināmies ar Kaļiņingradas vēsturisko botānisko dārzu-parku, kas joprojām priecē pilsētas skolu jauniešus un zaļos aktīvistus. Organizācijas vadītājs Dmitrijs Fiļipenko izrādīja arī Jauno Dabas draugu centru, kur ar modernas aparatūras palīdzību, tiek mērīti enerģijas patēriņi un ar moduļiem vērtēti dažādi enerģijas taupības veidi.

Lasīt tālāk… →

Latvijas piekrastes pašvaldības iegūst erozijas risinājumu un pludmaļu pieejamības pieredzi Vācijā

Lai gūtu pieredzi krastu erozijas un pludmaļu pieejamības nodrošināšanā, no 23. līdz 26. septembrim plaša delegācija no Latvijas uzturējās Baltijas jūras piekrastē Vācijā.  Kopā ar Rucavas, Nīcas, Grobiņas, Ventspils, Mērsraga, Engures un Saulkrastu novadu, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldību pārstāvjiem, braucienā piedalījās pārstāvji no VARAM, Latvijas Universitātes un LZK. Kā viesi, pieredzes apmaiņā piedalījās arī pārstāvji no Kaļiņingradas apgabala, kur erozijas problēmas tiek risinātas ar dažādām jaunām tehnoloģijām.

Lasīt tālāk… →

Clean Games talka Vārves poligonā

Atzīmējot Pasaules talkas dienu – sestdien, 21.septembrī, bijušā armijas poligona teritorijā, Ventspils novada Vārves pagasta piekrastē, Latvijas Zaļā kustība pirmo reizi Latvijā rīko interaktīvu talku “Clean Games” (Talkas spēle, jeb “Tīrā spēle”), kurā piedalīsies komandas no 7 piekrastes skolām.

Lasīt tālāk… →

Dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs plīvos arī Mērsragā un Jūrkalnē

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gada projektā ir paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas. Ar Baltijas jūras Aizsardzības fonda (BaltCF) atbalstu, līdz šim dabas pieejamības objekti ir izveidoti – Ainažos, Jūrkalnē, Mērsragā, Kaltenē, Ķesterciemā un Engurē.

Lasīt tālāk… →

Atzīmēsim LZK 15 gadu pastāvēšanu un darbību

15.jūnijā Upesgrīvā notika paplašināta Valdes sēde, kuras laikā tika apspriesti jau notikušie un turpmāk plānotie projektu darbi. Aktīvi turpinās LZK programmas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” ietvaros īstenotie dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” popularizēšanas un ieviešanas pasākumi, kuriem nopietnu līdzfinansējumu šogad ir sniegušas Engures un Rojas novadu pašvaldības. Jānis Matulis informēja, ka “NaaC” karogs ir piešķirts Rojas, Engures, Mērsraga pašvaldību pludmalēm un plānots arī Ventspils novada Jūrkalnes stāvkrasta stāvlaukumam.

Lasīt tālāk… →

Noslēgusies talka Ventspils poligonā

30.maijā Ventspils bijušajā armijas poligonā, kāpu joslā, notika Latvijas Zaļās kustības rīkota Kāpu sakopšanas talka. Aktīvi talkā piedalījās skolas jauniešu, bērnu komandas un skolotāji no Zūru pamatskolas. Ap simts dalībnieku no skolas tika atvesti ar diviem autobusiem. Paldies skolas direktorei Santai Brošai par atsaucību un aktīvu atbalstu mūsu rīkotajai talkai.

Lasīt tālāk… →

Pieredzes apmaiņa Lietuvā

Programmas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” Dabas pieejamības projekta “NaaC” ietvaros, LZK pārstāvji Jānis Matulis, Ingrīda Narvila, Gints Lagzdiņš un Artūrs Caune devās uz Lietuvu, lai tiktos ar Lietuvas Zaļās kustības, Lietuvas Dabas fonda un Lietuvas Invalīdu asociācijas pārstāvjiem. Divu dienu vizītē 16. un 17.aprīlī tikāmies ar Lietuvas Zaļās kustības komandu Kauņā.

Lasīt tālāk… →

Baltijas jūras dienas Kaļiņingradā

No 20. līdz 22.martam Kaļiņingradā notika Koalīcijas par tīru Baltiju rīkotas Baltijas jūras dienas, kurās Latviju pārstāvēja LZK valdes locekļi Jānis Matulis un Artūrs Undrests.

Pasākumu laikā iepazināmies ar pieejamības situāciju piekrastes pilsētā Baltijskā, apmeklējām Nākotnes skolu, kur vienlaikus apvienoti gan kultūras, gan zinātnes, gan sporta virzieni un piedalījāmies Kaļiņingradas Tehniskās Universitātes rīkotā jūras plānošanas seminārā un ekoloģiskajā plānošanas spēlē.

Lasīt tālāk… →