Clean Games talka Vārves poligonā

Atzīmējot Pasaules talkas dienu – sestdien, 21.septembrī, bijušā armijas poligona teritorijā, Ventspils novada Vārves pagasta piekrastē, Latvijas Zaļā kustība pirmo reizi Latvijā rīko interaktīvu talku “Clean Games” (Talkas spēle, jeb “Tīrā spēle”), kurā piedalīsies komandas no 7 piekrastes skolām.

Lasīt tālāk… →

Dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs plīvos arī Mērsragā un Jūrkalnē

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gada projektā ir paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas. Ar Baltijas jūras Aizsardzības fonda (BaltCF) atbalstu, līdz šim dabas pieejamības objekti ir izveidoti – Ainažos, Jūrkalnē, Mērsragā, Kaltenē, Ķesterciemā un Engurē.

Lasīt tālāk… →

Atzīmēsim LZK 15 gadu pastāvēšanu un darbību

15.jūnijā Upesgrīvā notika paplašināta Valdes sēde, kuras laikā tika apspriesti jau notikušie un turpmāk plānotie projektu darbi. Aktīvi turpinās LZK programmas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” ietvaros īstenotie dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” popularizēšanas un ieviešanas pasākumi, kuriem nopietnu līdzfinansējumu šogad ir sniegušas Engures un Rojas novadu pašvaldības. Jānis Matulis informēja, ka “NaaC” karogs ir piešķirts Rojas, Engures, Mērsraga pašvaldību pludmalēm un plānots arī Ventspils novada Jūrkalnes stāvkrasta stāvlaukumam.

Lasīt tālāk… →

Noslēgusies talka Ventspils poligonā

30.maijā Ventspils bijušajā armijas poligonā, kāpu joslā, notika Latvijas Zaļās kustības rīkota Kāpu sakopšanas talka. Aktīvi talkā piedalījās skolas jauniešu, bērnu komandas un skolotāji no Zūru pamatskolas. Ap simts dalībnieku no skolas tika atvesti ar diviem autobusiem. Paldies skolas direktorei Santai Brošai par atsaucību un aktīvu atbalstu mūsu rīkotajai talkai.

Lasīt tālāk… →

Pieredzes apmaiņa Lietuvā

Programmas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” Dabas pieejamības projekta “NaaC” ietvaros, LZK pārstāvji Jānis Matulis, Ingrīda Narvila, Gints Lagzdiņš un Artūrs Caune devās uz Lietuvu, lai tiktos ar Lietuvas Zaļās kustības, Lietuvas Dabas fonda un Lietuvas Invalīdu asociācijas pārstāvjiem. Divu dienu vizītē 16. un 17.aprīlī tikāmies ar Lietuvas Zaļās kustības komandu Kauņā.

Lasīt tālāk… →

Baltijas jūras dienas Kaļiņingradā

No 20. līdz 22.martam Kaļiņingradā notika Koalīcijas par tīru Baltiju rīkotas Baltijas jūras dienas, kurās Latviju pārstāvēja LZK valdes locekļi Jānis Matulis un Artūrs Undrests.

Pasākumu laikā iepazināmies ar pieejamības situāciju piekrastes pilsētā Baltijskā, apmeklējām Nākotnes skolu, kur vienlaikus apvienoti gan kultūras, gan zinātnes, gan sporta virzieni un piedalījāmies Kaļiņingradas Tehniskās Universitātes rīkotā jūras plānošanas seminārā un ekoloģiskajā plānošanas spēlē.

Lasīt tālāk… →

Valdes sēde Jūrmalā

1.martā Lielupē notika šī gada pirmā Valdes sēde, kurā plānojām 2019.gada pasākumus un lēmām par tuvojošos Biedru pārstāvju sapulci.

Arī šis gads būs aktīvs piekrastes aizsardzības un pieejamības projektu īstenošanā, rīkojot sakopšanas un priežu stādīšanas talkas, kā arī īstenojot programmas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” iecerētos piekrastes pieejamības pasākumus. Valdes sēdes gaitā notika karstas diskusijas par LZK Ētikas kodeksa noteikumiem, kurus vēl apspriedīsim Biedru sapulcē.

Lasīt tālāk… →

Engures novads ceļā uz dabas pieejamību

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gadu periodā paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņa. Ar Baltijas jūras Aizsardzības fonda (BaltCF), Koalīcijas par tīru Baltiju (CCB) un Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, ir uzsākts darbs pie piekrastes kāpu objektu labiekārtošanas, lai tos sagatavotu atbilstoši Dabas pieejamības jaunā sertifikāta “NaaC” standartiem un prasībām.

Lasīt tālāk… →

“NaaC” Seminārs pulcina arī ārvalstu pārstāvjus

30.oktobrī, Viesnīcā “Radisson Blu Rīdzene” notika šī gada noslēguma seminārs par dabas pieejamības sertifikātu “NaaC”, kuru ieviesīs Invalīdu un viņu draugu apvienība “Apeirons”, kopā ar Latvijas Zaļo kustību. Seminārā piedalījās vairāk kā 50 pārstāvji no Latvijas invalīdu organizācijām, Latvijas Zaļās kustības un ASV, Grieķijas, Norvēģijas, Ukrainas un Zviedrijas vēstniecībām, kā arī Ziemeļu Ministru Padomes biroja Rīgā.

Lasīt tālāk… →

LATVIJAS JŪRAS PIEKRASTES SKOLU JAUNIEŠI TIKSIES FORUMĀ JŪRMALĀ

FORUMS noslēgs Latvijas 100-gadei veltīto projektu “ZAĻAI LATVIJAI – ZAĻAI JŪRAI”, kura mērķis bija veidot jauniešu jēgpilnu izpratni par visas planētas resursu – ūdens, zemes un klimata savstarpējo mijiedarbību. Latvijas jūras piekrastes saglabāšana būs šogad vēl skolas solos sēdošo jauniešu rūpes un atbildība nākotnē, tādēļ katra cilvēka lomas globālajos vides procesos apzināšanās, ir motivācija atbildīgai ilgtermiņa attieksmei un rīcībai.

Lasīt tālāk… →

Iepazīstam pazīstamo – Latvijas jūras piekraste

Projekts  “ZAĻAI LATVIJAI – ZAĻAI JŪRAI”

Mēs  redzam jūru un tās piekrasti kā vienu “zaļu” veselumu, unikālu Latvijas dabas resursu, kura saglabāšana ir ciivēku attieksmes jautājums. Šo kopsakarību izpratni veidojam dabā, iepazīstot jūru tās mijiedarbībā ar piekrasti, un sajūtot  tās varenību, ar gandarījumu un pateicību izjūtam savu piederību planētai, Jūrai un Latvijai.

14. septembrī – Nīcas vidusskolas jaunieši un 21. septembrī – Engures vidusskolas jaunieši iepazina jūru un tās spēku Labragā, Baltijas jūras stāvkrastā, kas ir līdz 20 metriem augsta krauja vairāku desmitu kilometru garumā. Šajā posmā arī bija iecerēts jūras spējīgos kajakos nolaivot daļu piekrastes, lai skatītu to ar “jūras acīm”.

Lasīt tālāk… →